Bezoeken

Sinterklaas op bezoek…

Het team van Stichting Sinterklaas Magazijn kan ook dit jaar weer uw Sinterklaas-feest of uw bezoek komen verzorgen. Hieronder geven wij u aan wat u kunt verwachten als Sint en zijn pieten bij u langskomen. Na het reserveren van een bezoek ontvangt u altijd een bevestiging.

Een huisbezoek

Tijdens een standaard huisbezoek dat 20 minuten duurt zal Sinterklaas alle aanwezige kinderen eens extra in het zonnetje zetten door te vertellen wat hij allemaal over ze weet. Het is dus erg fijn als u ons vooraf informatie verschaft zodat dit bezoek nog persoonlijker wordt. Nadrukkelijk geven wij u alvast aan dat Sinterklaas zich niet zal lenen als ‘boeman’ om de kinderen alleen maar standjes te geven. Ook is er ruimte voor wat liedjes en uiteraard om een paar kadootjes uit te delen. Onze ervaring leert dat het uitdelen van alle cadeau’s niet haalbaar en wenselijk is. Natuurlijk nemen de pieten strooigoed mee dat rijkelijk wordt uitgedeeld. Heeft u speciale wensen voor het huisbezoek, bespreekt u dit dan vooraf met ons team. Huisbezoeken zijn uit te breiden met 20 of 40 minuten. U kunt via het contactformulier of ons telefoonnummer uw huisbezoek reserveren. Een huisbezoek is al te boeken vanaf 57.50 voor 20 min, van elk huisbezoek doneert de sint 2,50 aan KiKa! De sint komt met 3 “traditionele” pieten.

Hoe verloopt de aankomst van de sint op uw adres..

U wordt verzocht 10 minuten voor aankomst van de Sint de zak met cadeau’s buiten bij de voordeur te zetten, met bovenin een briefje met namen, leeftijd en wat leuke weetjes over de kinderen. Afrekenen mag heel gemakkelijk door middel van het overhandigen van een enveloppe aan de hoofdpiet bij het vertrek van Sinterklaas.

Wilt u de tekst niet doormailen? dit kan kwijtraken…

img-20151206-wa0010

Bezoek aan uw bedrijf

Een bezoek aan uw bedrijf is meestal een feest met behoorlijk veel kinderen. Sinterklaas komt dan ook minimaal één uur bij u langs met standaard 3 zwarte pieten, wat daarna uiteraard in tijd (per half uur) en in pieten uitgebreid kan worden. Het feest zelf is compleet naar uw eigen wensen in te vullen. Misschien heeft u zelf al een programma bedacht, maar natuurlijk denken wij graag met u mee om het feest een extra feestelijke invulling te geven. Hiervoor vinden wij het belangrijk om één maal met u persoonlijk af te spreken om het complete feest met elkaar door te nemen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat er niets aan het toeval wordt overgelaten en dat de kinderen van uw bedrijf een onvergetelijk feest krijgen. Ga naar het contactformulier of bel ons om een offerte op maat te laten maken! *

img_2689

Bezoek aan uw school

Een bezoek aan uw school moet een feest worden waar kinderen al weken naar uitkijken. Heeft u al een pasklaar programma liggen dan zullen we dit samen met u doornemen en geheel naar uw wensen invullen. Bent u nog zoekende naar leuke ideeën dan kunt u ook bij ons terecht. Normaliter volgen wij het verhaal van het Sinterklaasjournaal. Ons team laat niets aan het toeval over. Wij nemen al uw zorgen uit handen en laten de kinderen genieten met een prachtig feest. Ook kunnen wij het strooigoed verzorgen, maar ook dat bepaalt u zelf. Onze ervaring heeft geleerd dat wij een schoolbezoek met minimaal 3 pieten verzorgen. Wij denken dat het feest pas compleet is als alle kinderen met lachende gezichten naar huis toe gaan. Wij helpen u graag zo’n feest te realiseren!
Wij spreken samen met u een passend tarief af en komen van 09.00 – 12.00 uur. Ga naar het contactformulier of bel ons om een offerte op maat te laten maken!

2015-12-04_14-05-09

Overige bezoeken

Natuurlijk kunnen wij meer bezoeken verzorgen. U kunt hierbij denken aan:
– een complete intocht voor uw stad, dorp of winkelcentrum
– een bezoek aan uw winkel
– een bezoek aan een verjaardagsfeest
– een bezoek voor het maken van een fotoreportage

Wij kunnen deze bezoeken uitbreiden met een groot aantal zwarte pieten en natuurlijk Sint’s trouwe paard, Amerigo. Daarnaast kunnen wij u helpen aan fanfarekorpsen en indien de plaats dit mogelijk maakt, een echte stoomboot. Voor al deze aparte bezoeken kunt u direct contact met ons opnemen.

img_6487

Ook kan het Sinterklaasmagazijn geluids-apparatuur leveren voor uw sinterklaasfeest.

*Huisbezoeken kunnen kosteloos worden geannuleerd, bedrijven tot 14 dagen voor het bezoek, bent u te laat wordt er 50% van de factuurprijs in rekening gebracht.

  • aanhef
   Naam
   Email
   Telefoonnummer
   Onderwerp
   Bericht
   [recaptcha]
  • Pakjesbootdagen 2016

   Sinterklaas nodigt iedereen uit om een kijkje te nemen aan boord van zijn schip !

   De enige échte, maar vooral bekendste Stoomboot van Sinterklaas zet binnenkort weer koers naar Nederland. Pakjesboot 12, ook bekend als het 100 jaar oude, voormalig stoomschip Hydrograaf, is sinds 1985 de officiële stoomboot waarmee Sint en zijn Pieten vanuit Spanje komen varen. Ook dit jaar zal de stoomboot wederom worden ingezet bij de landelijke intocht van Sinterklaas! Pakjesboot 12 zal een aantal dagen op verschillende plekken in Nederland afmeren. Tijdens deze dagen geeft Sinterklaas kinderen de kans om samen met hun papa en mama, oma of opa of anderen, aan boord te komen kijken. Heb jij altijd al willen kijken wat er zich allemaal aan boord van de Pakjesboot 12 afspeelt? Grijp dan nu deze unieke kans en kom aan boord.

   Op dinsdag 22 en woensdag 23 november is de Pakjesboot weer te bezoeken in de Almeerse Havenkom.

   Op maandag 21 november is de pakjesboot 12 in Huizen te bezichtigen.

   Aan boord kunnen de kinderen zien hoe de Sint en zijn Pieten leven en werken. In de kombuis maken de Bakpieten pepernoten, marsepein, borstplaat en ander lekkers. In het pakjesruim zijn de Inpakpieten koortsachtig bezig alle cadeaus voor de kinderen van Nederland in te pakken. En als de kinderen heel stilletjes doen mogen ze ook nog een blik werpen in de slaapkamer van Sinterklaas. In de werkkamer ontmoeten de kinderen de Sint achter zijn bureau met het Grote Boek van Sinterklaas.

   Klik hier om te reserveren!

   pb

   De kapitein van pakjesboot 12 heet u van harte welkom aan boord!

   • aanhef
    Naam
    Email
    Telefoonnummer
    Onderwerp
    Bericht
    [recaptcha]
   • Stichting Informatie

   • ANBI-logo

    Naam: Stichting Sinterklaasmagazijn
    RSIN/Fiscaal nr: 854144298
    Inschrijvingsnr KvK: 60974036
    Rekeningnummer: Op aanvraag
    Adres: Binderij 3
    1321 EE, Almere
    036-5252335
    Doelstelling:
    1) De stichting heeft ten doel:
    a) het organiseren van festiviteiten rondom het sinterklaasfeest,
    b) het verichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband     houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn, zonder dat de stichting een en ander bedrijfsmatig gaat verrichten.
    2) De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezelijken door:
    a) het organiseren van intochten,U
    b) het organiseren van huisbezoeken,
    c) het organiseren van feesten rondom het thema sinterklaas.
    3) Tot vermogen der stichting worden bestemd:
    a) opbrengsten van de activiteiten van de stichting,
    b) erfstellingen, legaten en schenkingen,
    c) subsidies en bijdrage,
    d) reveneuen van het vermogen,
    e) overige op wettelijke basis verkregen baten.
    Bestuurs samenstelling:
    Voorzitter: dhr M van Campenhout
    Penningmeester: mw E v/t Hof-Monden
    Secretaris: dhr G.J. de Wit
    Beloningsbeleid: vrijwilligers ontvangen een vrijwilligers vergoeding incl. Reis en onkostenvergoeding.
    Beleidsplan Grote evenementen kunnen niet door de stichting zelf gefinancieerd worden. Voor dit soort evenementen doet de stichting een beroep op fondsen en stichtingen met affiniteit met de doelgroep van de betreffende editie. Daarnaast wordt onder andere het bedrijfsleven gevraagd een financiele bijdrage, dan wel een bijdrage in natura te leveren. Deze evenementen zijn kosten dekkend, de stichting bouwt daardoor geen vermogen op.
    Verslag uitgeoefende acticiteiten en financiele verantwoording zijn opvraagbaar bij het bestuur van Stichting Sinterklaasmagazijn.

     

   • Disclaimer

   • Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op “Sinterklaasmagazijn.nl” (alle pagina’s vallend binnen het domein Sinterklaasmagazijn.nl) berusten bij de Stichting Sinterklaasmagazijn.
    Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het sinterklaasmagazijn informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.
    Linken en refereren naar “sinterklaasmagazijn.nl” mag wel. Het liefst met de URL “https://www.sinterklaasmagazijn.nl/”.
    Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u sinterklaasmagazijn.nl een onbeperkt recht, zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is. Sinterklaasmagazijn.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen, zoals te vinden in de rubrieken “Gastenboek”of “foto’s”.

    Gebruik van deze website

    De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie.
    Sinterklaasmagazijn.nl beheert en onderhoudt deze website.
    Sinterklaasmagazijn.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
    Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

    Informatie van derden, producten en diensten

    Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden.
    Dergelijk materiaal is door Sinterklaasmagazijn.nl niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Sinterklaasmagazijn.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

    Stichting Sinterklaasmagazijn aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

    Uitsluiting van aansprakelijkheid

    Sinterklaasmagazijn.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Sinterklaasmagazijn.nl geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan sinterklaasmagazijn.nl  wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
    De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Stichting Sinterklaasmagazijn.

    Toepasselijk recht

    Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

    Wijzigingen

    Stichting Sinterklaasmagazijn behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.