Foto’s 2014

Banner Pakjesboot

Pakjesbootdagen

1509052_873456389360581_3085529971170121135_n 1969358_873456319360588_761771669149340427_n 10001322_873456579360562_968315297795809345_n 10170766_873455839360636_985892622861348194_n 10264390_873449756027911_3121883535407043245_n 10385273_873453849360835_7149491906675532116_n 10389072_873449982694555_5115428715903036089_n 10653796_873455346027352_586507539898717592_n 10606269_873449266027960_1776328280494917489_n 10533134_873449359361284_7486319817292520022_n 10500350_873455916027295_2095212423750386121_n 10489725_873449952694558_7663514291625545733_n 10423274_873454226027464_1294956105948130129_n 10411729_873455286027358_901273396913191207_n 10404404_873449582694595_1973498652197781060_n 10403507_873454289360791_1043369298449450123_n 10801608_873455572693996_968805660676945506_n 10805674_873452026027684_8698266118221749800_n 10806452_873456786027208_5372351740295776052_n 10846082_873456712693882_1250411361418145809_n 10846191_873449386027948_5149942825586604721_n 10846269_873449296027957_7737214629260269512_n 10846386_873452006027686_7068084007566255924_n 10846510_873455779360642_1752936014192379768_n 10848046_873455406027346_8647820154256229938_n

Bleijenberg_Logo

Manege Bleijenberg Weesp

13826_868860336486853_1315023239263334693_n 1013768_868861793153374_8272121606628831707_n 1235985_868859813153572_3706261627759424072_n 1456730_868860229820197_277852044551587492_n 1484733_868860323153521_8172415017984652882_n 1503395_868860069820213_3525268120908161437_n 1513749_868859713153582_655994347137734057_n 1517443_868861633153390_7501493703282159047_n 1549466_868859566486930_3302621256673227083_n 1688139_868861353153418_5330636637256820562_n 1972322_868859469820273_1794928724407687979_n 10245420_868860256486861_5286937907775227278_n 10262152_868861219820098_5436992921600487594_n 10341640_868861916486695_969466233497818165_n 10349985_868859663153587_3161824882830936726_n 10369596_868861533153400_7354267224098758394_n 10378093_868860393153514_906438450567265551_n 10383946_868859449820275_7348516550436872266_n 10387689_868861469820073_3499891998197580577_n 10403152_868860303153523_6164893672382758787_n 10414447_868861279820092_7703742662973478171_n 10415703_868861663153387_8312915233727814828_n 10417576_868859839820236_1323546298258235283_n 10422038_868860179820202_4785466052756119693_n 10424255_868859736486913_2852109323214649207_n 10443282_868859429820277_1148996025794751811_o 10473506_868861893153364_7707063037314761105_n 10484725_868860149820205_2804845096175511332_n 10612880_868861849820035_4753387202107780144_n 10624800_868860106486876_7142803829030797108_n 10639516_868860643153489_7189426277686839543_n 10644826_868859509820269_913776587712690228_n 10676347_868861436486743_2367737585886001282_n 10801732_868860286486858_7474710743004717298_n 10805748_868860656486821_5805158110614162707_n 10806316_868860989820121_5626634037810575352_n

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

Alle foto’s op deze website geplaatst zijn met uitdrukkelijke toestemming van de zichtbare personen op de foto’s.

  • aanhef
   Naam
   Email
   Telefoonnummer
   Onderwerp
   Bericht
   [recaptcha]
  • Pakjesbootdagen 2016

   Sinterklaas nodigt iedereen uit om een kijkje te nemen aan boord van zijn schip !

   De enige échte, maar vooral bekendste Stoomboot van Sinterklaas zet binnenkort weer koers naar Nederland. Pakjesboot 12, ook bekend als het 100 jaar oude, voormalig stoomschip Hydrograaf, is sinds 1985 de officiële stoomboot waarmee Sint en zijn Pieten vanuit Spanje komen varen. Ook dit jaar zal de stoomboot wederom worden ingezet bij de landelijke intocht van Sinterklaas! Pakjesboot 12 zal een aantal dagen op verschillende plekken in Nederland afmeren. Tijdens deze dagen geeft Sinterklaas kinderen de kans om samen met hun papa en mama, oma of opa of anderen, aan boord te komen kijken. Heb jij altijd al willen kijken wat er zich allemaal aan boord van de Pakjesboot 12 afspeelt? Grijp dan nu deze unieke kans en kom aan boord.

   Op dinsdag 22 en woensdag 23 november is de Pakjesboot weer te bezoeken in de Almeerse Havenkom.

   Op maandag 21 november is de pakjesboot 12 in Huizen te bezichtigen.

   Aan boord kunnen de kinderen zien hoe de Sint en zijn Pieten leven en werken. In de kombuis maken de Bakpieten pepernoten, marsepein, borstplaat en ander lekkers. In het pakjesruim zijn de Inpakpieten koortsachtig bezig alle cadeaus voor de kinderen van Nederland in te pakken. En als de kinderen heel stilletjes doen mogen ze ook nog een blik werpen in de slaapkamer van Sinterklaas. In de werkkamer ontmoeten de kinderen de Sint achter zijn bureau met het Grote Boek van Sinterklaas.

   Klik hier om te reserveren!

   pb

   De kapitein van pakjesboot 12 heet u van harte welkom aan boord!

   • aanhef
    Naam
    Email
    Telefoonnummer
    Onderwerp
    Bericht
    [recaptcha]
   • Stichting Informatie

   • ANBI-logo

    Naam: Stichting Sinterklaasmagazijn
    RSIN/Fiscaal nr: 854144298
    Inschrijvingsnr KvK: 60974036
    Rekeningnummer: Op aanvraag
    Adres: Binderij 3
    1321 EE, Almere
    036-5252335
    Doelstelling:
    1) De stichting heeft ten doel:
    a) het organiseren van festiviteiten rondom het sinterklaasfeest,
    b) het verichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband     houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn, zonder dat de stichting een en ander bedrijfsmatig gaat verrichten.
    2) De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezelijken door:
    a) het organiseren van intochten,U
    b) het organiseren van huisbezoeken,
    c) het organiseren van feesten rondom het thema sinterklaas.
    3) Tot vermogen der stichting worden bestemd:
    a) opbrengsten van de activiteiten van de stichting,
    b) erfstellingen, legaten en schenkingen,
    c) subsidies en bijdrage,
    d) reveneuen van het vermogen,
    e) overige op wettelijke basis verkregen baten.
    Bestuurs samenstelling:
    Voorzitter: dhr M van Campenhout
    Penningmeester: mw E v/t Hof-Monden
    Secretaris: dhr G.J. de Wit
    Beloningsbeleid: vrijwilligers ontvangen een vrijwilligers vergoeding incl. Reis en onkostenvergoeding.
    Beleidsplan Grote evenementen kunnen niet door de stichting zelf gefinancieerd worden. Voor dit soort evenementen doet de stichting een beroep op fondsen en stichtingen met affiniteit met de doelgroep van de betreffende editie. Daarnaast wordt onder andere het bedrijfsleven gevraagd een financiele bijdrage, dan wel een bijdrage in natura te leveren. Deze evenementen zijn kosten dekkend, de stichting bouwt daardoor geen vermogen op.
    Verslag uitgeoefende acticiteiten en financiele verantwoording zijn opvraagbaar bij het bestuur van Stichting Sinterklaasmagazijn.

     

   • Disclaimer

   • Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op “Sinterklaasmagazijn.nl” (alle pagina’s vallend binnen het domein Sinterklaasmagazijn.nl) berusten bij de Stichting Sinterklaasmagazijn.
    Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het sinterklaasmagazijn informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.
    Linken en refereren naar “sinterklaasmagazijn.nl” mag wel. Het liefst met de URL “https://www.sinterklaasmagazijn.nl/”.
    Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u sinterklaasmagazijn.nl een onbeperkt recht, zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is. Sinterklaasmagazijn.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen, zoals te vinden in de rubrieken “Gastenboek”of “foto’s”.

    Gebruik van deze website

    De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie.
    Sinterklaasmagazijn.nl beheert en onderhoudt deze website.
    Sinterklaasmagazijn.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
    Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

    Informatie van derden, producten en diensten

    Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden.
    Dergelijk materiaal is door Sinterklaasmagazijn.nl niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Sinterklaasmagazijn.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

    Stichting Sinterklaasmagazijn aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

    Uitsluiting van aansprakelijkheid

    Sinterklaasmagazijn.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Sinterklaasmagazijn.nl geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan sinterklaasmagazijn.nl  wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
    De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Stichting Sinterklaasmagazijn.

    Toepasselijk recht

    Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

    Wijzigingen

    Stichting Sinterklaasmagazijn behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.